Bloedneus

Een bloedneus (ook wel epistaxis genoemd) is een bloeding die ontstaat in de neusbijholtenNeusholten. Het is een heel gewoon verschijnsel dat 60% van de bevolking minstens éénmaal in zijn leven meemaakt.

nosebleed

Waarom heb je zo snel een bloedneus?

In de slijmvliezen van de neus zitten veel bloedvaten, met name in de plexus van KiesselbachRijk doorbloed gebied in het voorste gedeelte van de neus aan weerszijden van het neustussenschot, ongeveer 1 cm vanaf het neusgat. Al deze bloedvaten zijn nodig om te zorgen dat de slijmvliezen kunnen doen waarvoor ze bedoeld zijn (de ingeademde lucht opwarmen, vochtig maken en filteren). Ze maken de slijmvliezen echter ook kwetsbaarder. Elke verstoring van de neusslijmvliezen kan leiden tot scheuren van de bloedvaten met een bloedneus als gevolg. Krabben, niezen, overdreven hard je neus snuiten en droge lucht zijn voorbeelden van dergelijke verstoringen.

Een bloedneus kan aangrijpend zijn, zeker voor kinderen. In de meeste gevallen zijn ze echter eenvoudig te behandelen en is er geen arts of verpleegkundige voor nodig.

Hoe stop je een bloedneus: Stop Hemo® wattenstaafje.

In bepaalde gevallen (zoals aanhoudende, overvloedige of herhaalde bloedingen) is medisch advies nodig.

Stollingsafwijkingen

Als een bloedvat beschadigd is, is het de taak van het lichaam om dit euvel te herstellen. Een ander woord voor het proces dat bijdraagt aan het stelpen van de bloeding is "hemostaseFysiologisch proces dat leidt tot propvorming". Bij sommige mensen is deze hemostase of bloedstolling verstoord, wat zich uit in frequente en lastig te beheersen bloedingen.

Er zijn twee types stollingsafwijkingen:

acquired-bleeding-disorders

Verworven
stollingsafwijkingen

Mensen die behandeld worden met plaatjesremmersMedicijnen die voorkomen dat bloedplaatjes samenklonteren, waardoor er geen propvorming kan optreden. Het oudste medicijn dat hiervoor gebruikt wordt is aspirine. Het wordt voorgeschreven bij bepaalde hart- en vaatziekten  , bloedverdunnersMedicijnen die de propvorming voorkomen of vertragen  , VKA(Vitamine K-antagonisten) Orale bloedverdunnersMedicijnen die de propvorming voorkomen of vertragen   die de propvorming voorkomen of vertragen  's, enz.

congenital-bleeding-disorders

Aangeboren
stollingsafwijkingen

Mensen die lijden aan hemofilieErfelijke aandoening die gekenmerkt wordt door een vertraagde bloedstolling, veroorzaakt door het ontbreken van bepaalde stollingsfactoren  , de ziekte van Von WillebrandErfelijke bloedingsziekte die veroorzaakt wordt door een tekort aan de Von Willebrand-factor, een van de belangrijkste stollingseiwitten verantwoordelijk voor samenklontering van bloedplaatjes en bloedstolling    , ziekte van Rendu OslerErfelijke aandoening die invloed heeft op de bloedvaten en met name leidt tot herhaalde bloedingen  ….

Tip

Stop Hémo® werkt doeltreffend bij mensen met stollingsafwijkingen. Op het moment dat Stop Hemo® in contact komt met bloed, worden de calciumionen direct afgescheiden in de wonde of in het plekje van het bloedvat dat beschadigd is en de bloedneus veroorzaakt. De afgescheiden calciumionen dragen bij aan de fysiologische hemostaseFysiologisch proces dat leidt tot propvorming door het samenklonteren van plaatjesOnderdeel van het proces dat leidt tot de vorming van een trombus (bloedprop)   te versnellen en in te werken op de stollingsfactorenStofjes die betrokken zijn bij het proces van propvorming, met andere woorden bij het dikker maken van het bloed  . Op die manier is de bloeding snel verholpen.